Skip to content

เมญ่า นนธวรรณ

เมญ่า นนธวรรณ หน้ากากเสือดาว เปิดใจ ไปเวทีโลกยังไม่ตื่นเต้นเท่านี้

เมญ่า นนธวรรณ หน้ากากเสือดาว กล่าวหลังจบรายการ The Mask Singer 3 ว่า “ตื่นเต้นมากจริงๆ ประกวดบนเวทีโลกยังไม่ตื่นเต้นขนาดนี้”