โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นความผิดปกติทางจิต ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเกิดอารมณ์ซึมเศร้า และผลการวิจัยของธนาคารโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า ในปี 2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจหลอดเลือด ทั้งนี้ ยังมีผู้ที่ฆ่าตัวตายมากถึงร้อยละ 60 ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า อีกด้วย