Skip to content

มิยาบิ (มาเรีย โอซาวะ)

มิยาบิ บอกจะไม่ใช้บริการอีก หลังคนขับอูเบอร์ เอาเบอร์โทรของเธอไปแจกคนอื่น

มิยาบิ จะไม่ใช้บริการอีก หลังคนขับอูเบอร์ เอาเบอร์ของเธอไปแจกคนอื่น

อดีตเอวีไอดอล มาเรีย โอซาว่า หรือ มิยาบิ บ่นอุบ หลังโดนคนขับอูเบอร์ในฟิลิปปินส์ส่งข้อความก่อกวน ทางบริษัทฯ ยืนยันลงโทษแล้ว