Skip to content

MBC

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Kairos (2020) 카이로스

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Kairos (2020) 카이로스

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Kairos : ด้วยความแตกต่างของมิติเวลา 1 เดือน เขาและเธอจะสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ ?

เรื่องย่อซีรีส์ The Spies Who Loved Me (2020)

เรื่องย่อซีรีส์ The Spies who loved me (2020) : เมื่ออดีตสามีและสามีปัจจุบันของเธอ ต่างเก็บงำความลับเอาไว้ ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นสายลับ !

เรื่องย่อซีรีส์ When I was the Most Beautiful (2020) | Viu

เรื่องย่อซีรีส์ When I was the Most Beautiful (2020) : เมื่อสาวนักปั้นที่มีความฝันที่อยากมีชีวิตที่สงบสุข กลับต้องมาเจอสถานการณ์รักสามเส้า