Skip to content

มีน นิชคุณ

เรื่องย่อ ดุจอัปสร (2024) Dhevaprom: Dujupsorn

เรื่องย่อ ดุจอัปสร (2024) Dhevaprom: Dujupsorn

‘ดุจอัปสร’ แฝงตัวเพื่อล้างแค้นพวกจุฑาเทพ แต่แผนการร้ายอาจกลายเป็นแผนการรัก เมื่อความใกล้ชิดเริ่มตกตะกอน แปรเปลี่ยนความแค้นเป็นความรัก

เรื่องย่อละคร รักท่วมทุ่ง (2024) My Love in the Countryside

เรื่องย่อ รักท่วมทุ่ง (2024) My Love in the Countryside

พ.ศ. 2520 ยุคทองของหนังไทย สาวเปรี้ยวซ่าถูกส่งตัวไปเรียนรู้ชีวิตที่บ้านทุ่ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นนางเอกหนัง ณ ทุ่งตาลโตนด …