Skip to content

มิวกี้ ไปรยา

ฮาร์เปอร์ ขอถอนตัว Miss Tiffany 2020 แต่บอกไม่ได้โกงวุฒิการศึกษา

ฮาร์เปอร์ ขอถอนตัว Miss Tiffany 2020 แต่บอกไม่ได้โกงวุฒิการศึกษา

ฮาร์เปอร์ แอมโบร์สสิโอ้ วัย 29 ปี ได้แสดงความจำนงในการสละสิทธิ์เข้าร่วมประกวด Miss Tiffany 2020 ด้วยเหตุผลส่วนตัว … แต่เรื่องไม่จบเพียงแค่นั้น