Skip to content

มน ชุติมน

มน ชุติมน วิจิตรทฤษฎี น้อยใจ กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ระหว่างการถ่ายรูปในคอนเสิร์ต 88.5 EDS

แทบร้องไห้ตาม มน Room39 กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ น้อยใจผู้จัดสนใจแต่ทอม

มน ชุติมน วิจิตรทฤษฎี หรือ มน Room39 แอบปาดน้ำตากลางเวที น้อยใจผู้จัดงานให้ความสำคัญแต่ ทอม อิศรา เจ้าของหน้ากากทุเรียน