Skip to content

ละคร หมอหลวง (2023)

เรื่องราวการแพทย์แผนโบราณในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่วงล้อกาลเวลาหมุนวนพัดพาให้สองนักเรียนหมอสองยุคได้มาเจอกัน …