Skip to content

น้ำฟ้า ธัญญภัสร์

เรื่องย่อละคร รักท่วมทุ่ง (2024) My Love in the Countryside

เรื่องย่อ รักท่วมทุ่ง (2024) My Love in the Countryside

พ.ศ. 2520 ยุคทองของหนังไทย สาวเปรี้ยวซ่าถูกส่งตัวไปเรียนรู้ชีวิตที่บ้านทุ่ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นนางเอกหนัง ณ ทุ่งตาลโตนด …

เรื่องย่อละคร แม่ครัวคนใหม่ (2021)

เรื่องย่อละคร แม่ครัวคนใหม่ (2021)

แม่ครัวคนใหม่ เรื่องย่อ : เมื่อเธอโดนจับคลุมถุงชน ปฏิบัติการณ์ปลอมตัวเพื่อกระชาหน้ากากว่าที่เจ้าบ่าวของเธอจึงเริ่มขึ้น