Skip to content

กสทช.

กสทช. ชี้ ไม่เคยอนุญาตให้ใช้คำว่า ไอ้เ-ย ออกทีวีได้ เป็นเรื่องเข้าใจผิด

กสทช. ชี้ ไม่เคยอนุญาตให้ใช้คำว่า ไอ้เหี้- ออกทีวีได้ เป็นเรื่องเข้าใจผิด

กสทช. ออกมาชี้แจง ไม่เคยอนุญาตให้ใช้คำว่า ไอ้เหี้- กู มึง ออกอากาศได้ เป็นความเข้าใจผิดของผู้เผยแพร่ พร้อมเรียกช่องดังกล่าวเข้ามาให้ปรับเนื้อหาแล้ว