Skip to content

หนึ่ง จักรวาล

คลิปไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร ซ้อมเต้น

คลิปเต้น ไอซ์ ปรีชญา หลังถูกถอดหน้ากากหมอนข้าง เต้นเก่งแค่ไหน

คลิป หน้ากากหมอนข้าง หรือ ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร เต้นอย่างเก่ง ดูแล้วรู้เลยว่า เป็นดาราที่มีความสามารถรอบตัวจริงๆ ทั้งเล่น เต้น ร้อง ได้หมด