นิวเคลียร์ หรรษา

นิวเคลียร์ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2532 เป็นน้องสาวของ อุ้ม ลักขณา อดีตนักร้อง วง จี-ทเวนตี้

นิวเคลียร์ หรรษา ล่าสุด