Skip to content

ละคร แค้น (2023) Nobody’s Happy if I’m Not

เด็กสาวใช้ชีวิตในบ้านเศรษฐี พร้อมกับการโดนดูถูก เธอสะสมความแค้นและวางแผนยึดสมบัติของตระกูลนี้ …

รีแคปละคร แค้น EP.1 : เหมือนตายทั้งเป็น

รีแคปละคร แค้น EP.1 : เหมือนตายทั้งเป็น

เหมือนแพรกลับมาบ้านที่กรุงเทพฯ หลังไปอยู่อังกฤษมา 14 ปี การกลับมาคราวนี้ทำให้ความทรงจำในอดีตอันเลวร้ายย้อนกลับมาอีกครั้ง …