เนย โชติกา วงศ์วิลาศ

เนย โชติกา วงศ์วิลาศ (ชื่อเดิม สุดารัตน์ วงษ์ครุธ) เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 จบปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ทางการการกีฬา สาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว จุฬาฯ เป็นนักแสดงสังกัดช่อง 3 ละครที่เล่นเป็นเรื่องแรกคือเรื่อง เพื่อนซี้ล่องหน

แต่งงานเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 กับ อาร์ม จันทร์สิริ มณีฉาย นักธุรกิจสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ มีบุตรหนึ่งคนชื่อน้องอคิณ เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

ข่าว เนย โชติกา ล่าสุด