Skip to content

น้อย พรู

กฤษดา สุโกศล แคลปป์ (น้อย) เป็นนักร้องนำวงพรู และนักแสดงชาวไทย เกิด 26 ธันวาคม 1970 ที่ประเทศไทย | IG @noipru