หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532