Skip to content

ณิชา ณัฏฐณิชา

ลมไพรผูกรัก เรื่องย่อ - ซีรีส์ My Hero วีรบุรุษสุดที่รัก - ช่อง 3 HD

เรื่องย่อ ลมไพรผูกรัก – ซีรีส์ My Hero วีรบุรุษสุดที่รัก

เมื่ออิสระต้องทำหน้าที่ปกป้องผืนป่า และรักษาหัวใจของตัวเองไปพร้อมกัน แต่เขาเพลี่ยงพล้ำถึงชีวิต สิ่งลึกลับก็ปรากฏขึ้น