Skip to content

โอ๊ค พานทองแท้

แนท เกศริน เผยคำพูดที่ได้คุยกับ โอ๊ค พานทองแท้ ในวันที่ลุ้นการประกันตัว

แน๊ต เกศริน เผยคำพูดที่ได้คุยกับ โอ๊ค พานทองแท้ วันที่ลุ้นประกันตัว

แน๊ต เกศริน เผยคำพูดที่ได้คุยกับ โอ๊ค พานทองแท้ ในวันที่ลุ้นการประกันตัว ในคดีสมคบฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย-กลุ่มกฤษดามหานคร