อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์

อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์

อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์ เกิดวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2528 ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนสูง 181 เซนติเมตร เรียนจบปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | ig: @omakapan

ข่าว อ๋อม อรรคพันธ์ ล่าสุด