Skip to content

รายการ เรื่องร้อนออนไลน์

ไดญา และ จูลี่ วิลาวรรณ แอนเดอร์สัน สองนางแบบที่ประกาศว่า ทั้งคู่เป็นแฟนกัน

คนนี้เอง ไดญา โทณะวณิก แฟนนางแบบสุดเฟี้ยวของ จูลี่ เดอะเฟส

ส่องความเฟี้ยวของ ไดญา โทณะวณิก นางแบบทอมบอยคนเดียวของประเทศไทย แฟนของ จูลี่ วิลาวรรณ แอนเดอร์สัน หรือ จูลี่ เดอะเฟส