Skip to content

ผัดไท ดีใจ ดีดีดี

เฉลย หน้ากากมือปืน the mask singer 4

เฉลย หน้ากากมือปืน The Mask Singer 4 เปิดมาถึงกับร้องอ๋อ มาจนได้

เฉลย หน้ากากมือปืน The Mask Singer 4 เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา ถึงกับร้องอ๋อกันทั้งสตู เพราะไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นคือ พี่ผัดไทย ดีใจ ดีดีดี นี่เอง