Skip to content

ไผ่ พาทิศ

เรื่องย่อละคร ปาฏิหาริย์กาลเวลา (2023) The Secret of Moment

เรื่องย่อละคร ปาฏิหาริย์กาลเวลา (2023) The Secret of Moment

ความรัก ความผูกพัน ของคนสองคนที่อยู่กันต่างห้วงเวลา เส้นขนานของขอบเวลาจะมาบรรจบกันได้หรือไม่ ?

ปาก เรื่องย่อ (2018) | ละครช่อง GMM25

ผู้หญิงสองคน คนหนึ่งสวย มีเสน่ห์ แต่มีปากเป็นพิษ อยู่ในวงการบันเทิง ส่วนอีกคนฉลาด สร้างเสน่ห์ได้จากปาก และความดีงาม