Skip to content

พลพล พลกองเส็ง

ซื้อหวยไม่เคยถูกแบบนี้ หน้ากากแคน คือ นักร้องหนุ่มคนนี้จริง ๆ | พลพล

ซื้อหวยไม่เคยถูกแบบนี้ หน้ากากแคน คือ นักร้องหนุ่มคนนี้จริง ๆ | พลพล

หน้ากากแคน The Mask ลูกไทย ด้วยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มาก ๆ ทำให้เขาไม่สามารถหลบเสียงของตัวเองได้เลย ว่าเขาคือ พลพล พลกองเส็ง