Skip to content

ปาล์มมี่

คลิป ปาล์มมี่ ใกล้ชิดสัตว์ ถึงขนาดเลียนเสียงได้เหมือนเป๊ะ

[คลิป] ปาล์มมี่ ใกล้ชิดสัตว์ ถึงขนาดเลียนเสียงได้เหมือนเป๊ะ !

ปาล์มมี่ (อีฟ ปานเจริญ) ไม่ใช่แค่ร้องเพลงเก่งเพียงอย่างเดียว เลียนเสียงสัตว์ก็ได้ด้วย ทึ่งในความสามารถจริง ๆ