Skip to content

ละคร แผนลวงบ่วงมารยา (2024)

เมื่อนางร้ายสุดเซ็กซี่กำลังตกที่นั่งลำบาก เพราะเธอบังเอิญมีเพชรในครอบครอง การไล่ล่าชิงเพชรจึงเริ่มขึ้น