Skip to content

เป๊ก ผลิตโชค

เฉลย ใครคือผู้ชายที่เข้ามาหอมแก้ม เป๊ก ผลิตโชค จนคุณหลวงถึงกับสะดุ้ง

คุณนิว สามี เปิ้ล ภารดี หอมแก้มคุณหลวง เป๊ก ผลิตโชค กลางเวทีที่สยามพารากอน งานนี้เล่นเอาพริ้มกันไปตาม ๆ กันทีเดียว