Skip to content

พีท พล

หน้ากากราหูอมจันทร์ เฉลยแล้ว เขาคือนักร้องหนุ่มหล่อเสียงดี คนนี้

หน้ากากราหูอมจันทร์ เฉลยแล้ว เขาคือนักร้องหนุ่มหล่อเสียงดี คนนี้

หน้ากากราหูอมจันทร์ The Mask วรรณคดีไทย พลาดท่าพ่ายแพ้ในรอบเซมิไฟนอล กรุ๊ปไม้เอก และเขาคือ พีท พล นักร้องหนุ่มหล่อเสียงดีคนนี้