Skip to content

ปิ๊ง กันตพัฒน์

เรื่องย่อ ช.พ.๑ สมรภูมิคืนชีพ (2024) Operation Undead

เรื่องย่อ ช.พ.๑ สมรภูมิคืนชีพ (2024) Operation Undead

ในสมรภูมิรบช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ได้มีแค่กองทัพทหารญี่ปุ่นที่กำลังรุกรานประเทศไทย แต่ยังมี บางสิ่ง เข้ามาในสนามรบด้วย