พชร์ อานนท์

พชร์ อานนท์ (ชื่อเดิม พจน์) เกิด 31 ธันวาคม 2513 ปัจจุบันเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จจาก หลวงพี่แจ๊ส 4G ที่ทำรายได้รวม 168 ล้านบาท

ข่าว พชร์ อานนท์ ล่าสุด