Skip to content

ปอ อรรณพ AF7

เฉลย หน้ากากกระด้ง ไม่ใช่ใครที่ไหน คือนักร้องสายฮา ที่เราคาดเอาไว้จริง ๆ

หน้ากากกระด้ง ไม่ใช่ใครที่ไหน คือนักร้องสายฮาที่เราคาดเอาไว้จริง ๆ

เฉลย หน้ากากกระด้ง ในรายการ The Mask Line Thai เขาคือนักร้องหนุ่มสายฮา ปอ อรรณพ หรือ ปอ AF7 ตามที่เราคาดเอาไว้จริง ๆ