Skip to content

ปอยฝ้าย มาลัยพร

ปอยฝ้าย มาลัยพร ติดเหล้าหนัก ทำชีวิตพัง น้องชายไม่ทำงาน โชคดีมีภรรยาเคียงข้าง

ปอยฝ้าย มาลัยพร ติดเหล้าหนัก ทำชีวิตพัง น้องชายไม่ทำงาน

ปอยฝ้าย ติดเหล้าหนัก จนไม่มีใครจ้างทำงาน อาการหนัก ปัจจุบันน้องชายไม่ทำงาน แต่โชคดีมีภรรยาอยู่เคียงข้างเสมอมา