Skip to content

ประยุทธ มหากิจศิริ

ผ่าความจริง “เจนี่ – กึ้ง” กับ อุปสรรค… ที่รักนี้มิอาจกั้น

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ ชื่อนี้รับประกันคุณภาพด้านผลงานการแสดง แต่ในด้านความรักนั้น อาจเป็นไปในอีกทางหนึ่ง ย้อนกลับไปดูอดีตคนรักที่ผ่านมาของเธอ แต่ละคนล้วนแล้วแ… Read More »ผ่าความจริง “เจนี่ – กึ้ง” กับ อุปสรรค… ที่รักนี้มิอาจกั้น