Skip to content

เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ (ปรียานุช โนนวังชัย)

พชร์ อานนท์ ออกโรงด่าคนทำ พวงกุญแจเลื่อยหั่นศพ ของอีเปรี้ยวฆ่าหั่นศพ ออกมาวางขาย

เห็นแล้วของขึ้น พชร์ อานนท์ ด่าคนทำ “พวงกุญแจเปรี้ยวเลื่อยหั่นศพ”

พชร์ อานนท์ ผู้กำกับมือทองของเมืองไทย โพสต์ด่าคนทำ “พวงกุญแจเปรี้ยวเลื่อยหั่นศพ” ออกมาวางขายบนอินเตอร์เน็ต “ไปกันใหญ่แล้วสังคมไทย”