Skip to content

ปุ้ย พิมลวรรณ

ปุ้ย พิมลวรรณ ขายของก็อปแบรนด์เนมในไอจี เป็นความผิดพลาดของลูกน้อง

ปุ้ย พิมลวรรณ ขายของก็อปแบรนด์เนม เป็นความผิดพลาดของลูกน้อง

ปุ้ย พิมลวรรณ ชี้แจงว่าเป็นความผิดพลาดของลูกน้อง หลังโดนชาวพันทิปจับโป๊ะ ขายของก็อปแบรนด์เนมกลางไอจี ซ้ำยังให้นางเอกดังช่วยโปรโมท