Skip to content

ปูเป้ รามาวดี

เรื่องย่อ เพลิงนาง เรื่องย่อละครช่อง อมรินทร์ ทีวี

เรื่องย่อ เพลิงนาง (2020) ละครช่อง อมรินทร์ ทีวี

พลับพลา ต้องเผชิญความรักกับผู้ชาย 5 คน ซึ่งแต่ละคน สร้างประสบการณ์ให้เธอหลากหลายอารมณ์