Skip to content

รัดเกล้า อามระดิษ

เฉลย หน้ากากราศีตุล เธอคือ หนึ่งในนักร้อง Diva แถวหน้าของเมืองไทยคนนี้

เฉลย หน้ากากราศีตุล คือ หนึ่งในนักร้อง Diva แถวหน้าของเมืองไทยคนนี้

หน้ากากราศีตุล คือ อดีตนักร้องสาว 1 ใน 3 คน ที่ได้รับรางวัลนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย รัดเกล้า อามระดิษ เจ้าของเพลง ลมหายใจ นั่นเอง