Skip to content

ริส วิชญพงศ์

เรื่องย่อละคร แคน 2 แผ่นดิน (2023)

เรื่องย่อ แคน 2 แผ่นดิน (2023)

สองพี่น้องพรากจากกัน คนหนึ่งถูกเลี้ยงดูจากเศรษฐี อีกคนโตในชุมโจร แล้ววันหนึ่งทั้งสองต้องมาต่อสู้แย่งชิงมหาสมบัติ …