Skip to content

รีแคปซีรีส์ River Where the Moon Rises (2021)

รีแคปซีรีส์ River Where the Moon Rises EP.19 : รวบรวมสามแผ่นดิน

สปอยล์ River Where the Moon Rises EP.19 องค์หญิงพยองกังถูกฝ่าบาทสั่งประหาร เพราะไปช่วยโกกอนหนี ทำให้อนดัลจำต้องกลับมาช่วยองค์หญิงที่ตัวเองรัก

รีแคปซีรีส์ River Where the Moon Rises EP.18 : ราชทูตซิลลา

River Where the Moon Rises EP.18 : โกวอนได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งโกคูรยอ แต่ความที่ทรงพระเยาว์ทำให้การบริหารบ้านเมืองเป็นไปด้วยความยากลำบาก

รีแคปซีรีส์ River Where the Moon Rises EP.16 : เผาบ้านไล่หนู !

River Where the Moon Rises EP.16 องค์หญิงพยองกังมาไกลเกินกว่าที่อนดัลจะหยุดเอาไว้ได้แล้ว ทางเดียวที่เขาทำได้คือเป็นดาบเปื้อนเลือดแทนพระองค์

รีแคปซีรีส์ River Where the Moon Rises EP.15 : เต็มใจให้หลอก

River Where the Moon Rises EP.15 : ดูเหมือนว่าองค์หญิงพยองกังจะถูก “อำนาจ” และความแค้น ทำให้พระองค์เปลี่ยนไปในสายตาของอนดัลและเพื่อน ๆ

รีแคปซีรีส์ River Where the Moon Rises EP.14 : จดหมายรักฉบับปลอมแปลง

River Where the Moon Rises EP.14 จะเป็นตอนที่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานขององค์หญิง ที่จะสร้างอำนาจทางการเมือง และกำจัดโกวอนพโยลงให้ได้

รีแคปซีรีส์ River Where the Moon Rises EP.13 : ติดกับดักตัวเอง

River Where the Moon Rises EP.13 สปอยล์ : ตอนนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้อันน่าเหลือเชื่อแบบสุด ๆ ของอนดัลในสงครามครั้งสำคัญ

รีแคปซีรีส์ River Where the Moon Rises EP.12 : การเมืองภายในอันวุ่นวาย

ซีรีส์ River Where the Moon Rises EP.12 สปอยล์ : พระราชาพยองวอนโดนลอบวางยาพิษอีกครั้ง แต่พระองค์ก็ทรงรอดไปได้โดยการช่วยเหลือของโกกอน

รีแคปซีรีส์ River Where the Moon Rises EP.11 : ชะตาของนักดาบ

สปอยล์ River Where the Moon Rises EP.11 ในตอนนี้เรื่องมีพัฒนาการค่อนข้างน้อย จะเน้นไปที่การฝึกดาบของอนดัล และคำสั่งเสียของแม่ทัพอนฮยอบ