ทราย เจริญปุระ

ทราย เจริญปุระ

ทราย เจริญปุระ หรือมีชื่อจริงว่า อินทิรา เจริญปุระ เกิด 23 ธันวาคม 2523 เป็นบุตรสาวของ รุจน์ รณภพ มีศักดิ์เป็นน้องสาวต่างมารดากับ ใหม่ เจริญปุระ

ทราย เจริญปุระ ล่าสุด