แซนวิช ปภาดา

แซนวิช ปภาดา โชติกวณิชย์

ปภาดา โชติกวณิชย์ (ชื่อเดิม สกาวกาญจน์) เป็นคนจังหวัดชุมพร เรียนคณะนิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดงช่อง 7

ข่าว แซนวิช ปภาดา ล่าสุด