Skip to content

ละคร สิงห์สั่งป่า (2020)

เรื่องย่อละคร สิงห์สั่งป่า (2020) ช่อง 7HD

เรื่องย่อ สิงห์สั่งป่า (2020) ช่อง 7HD

สิงห์ เมฆพัด ที่กลับมาแก้แค้น นายอนันต์ เศรษฐีผู้มีอิทธิพลครอบงำทุ่งคลา ที่ยึดที่ดินแม่ของเขาไปเมื่อ 5 ปีก่อน