Skip to content

ละคร โซ่เวรี (2020)

พรีวิว โซ่เวรี EP. 11 (5 ก.ย. 2020) เมื่อแม่จ๋าจะแต่งงาน พ่อจ๋าจึงต้องไปขัดขวาง

พรีวิว โซ่เวรี EP. 11 (5 ก.ย. 2020) เมื่อแม่จ๋าจะแต่งงาน พ่อจ๋าจึงต้องไปขัดขวาง

พรีวิวละคร โซ่เวรี EP. 11 (5 กันยายน 2020) ปรินทร์ บุกงานแต่งปารมิตา พร้อมสารภาพความจริงกับปรมินทร์ หากแต่ปรินทรต้องเจอคำขอให้ออกไปจากชีวิต

เรื่องย่อ โซ่เวรี เรื่องย่อละครช่อง 7 HD

เรื่องย่อ โซ่เวรี เรื่องย่อละครช่อง 7 HD

ปรินทร์และปารมิตาจะจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรค และมีครอบครัวด้วยกันได้หรือไม่ ความรักจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้จริงหรือ ?