Skip to content

SpaceX

สรุปภารกิจ SpaceX - NASA จุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวอวกาศของมนุษยชาติ

สรุปภารกิจ SpaceX จุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวอวกาศของมนุษยชาติ

SpaceX ภายใต้บังเหียนของ อีลอน มัสก์ ผู้ซึ่งประกาศอย่างหนักแน่นถึงเป้าหมายพาคนไปเหยียบดาวอังคาร และภารกิจแรกอันเป็นจุดเริ่มนี้ ได้สำเร็จแล้ว