Skip to content

ช่อง Spring News

กสทช. สั่งห้าม สปริงนิวส์ - ช่อง 8 โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง

กสทช. สั่งห้าม Spring News และ ช่อง 8 โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง

กสทช. สั่งห้าม Spring News (สปริงนิวส์) และ ช่อง 8 และเคเบิลทีวีอีก 2 ช่อง ออกอากาศรายการโฆษณาอาหารเสริม หลังพบอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง