Skip to content

ซีรีส์ Sweet Home (2020) 스위트홈

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Sweet Home (2020) 스위트홈 | Netflix

เรื่องย่อ Sweet Home (2020) 스위트홈 | ซีรีส์ Netflix

เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างคนปรกติกับผู้คนที่กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาด ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงปรารถนาในจิตใจของมนุษย์