Skip to content

ต่าย อรทัย

เรื่องย่อ ดั่งธรณี (2024)

เรื่องย่อ ดั่งธรณี (2024)

พวกเขาไม่เพียงแค่ต้องสู้ชีวิต แต่ยังต้องสู้เพื่อความยุติธรรม … เพราะความต่างของชนชั้น ทำให้ความเป็นธรรมยังมาไม่ถึง !