Skip to content

ละคร ใต้หล้า (2022)

เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ถูกโชคชะตาเล่นงานจนชีวิตพังทลายลงไปไม่เป็นท่า เขาจึงรอเพียงเวลาที่กลับมาทวงคืนความยุติธรรม กับการตัดสินใจครั้งสำคัญ เมื่อคนรักเป็นครอบครัวเดียวกับศัตรู !!?

เรื่องย่อละคร ใต้หล้า (2022)

เรื่องย่อละคร ใต้หล้า (2022)

ใต้หล้า เรื่องย่อ : เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ถูกโชคชะตาเล่นงานจนชีวิตพังทลายลงไปไม่เป็นท่า เขาจึงรอเพียงเวลาที่กลับมาทวงคืนความยุติธรรม