Skip to content

ละคร ตะนาวศรี (2023)

เรื่องราวการตามล่าหาสมบัติ ที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าลึกเทือกเขาตะนาวศรีมานานนับร้อยปี เหล่านักล่าหาขุมทรัพย์ต่างยอมแลกชีวิตเพื่อให้ได้ครอบครองสมบัติอันล้ำค่า …

เรื่องย่อละคร ตะนาวศรี (2023)

เรื่องย่อละคร ตะนาวศรี (2023)

การตามล่าหาสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าลึกมานานนับร้อยปี นักล่าหาขุมทรัพย์ต่างยอมแลกชีวิตเพื่อให้ได้ครอบครองสมบัติมหาศาล …