Skip to content

ละคร ที่สุดของหัวใจ (2023) You Touched My Heart

เรื่องราวของนักธุรกิจที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบ แต่ถูกอดีตคนรักที่กำลังจะแต่งงานทิ้งไป จนกลายเป็นปมแค้นกับสงครามความรักหลายรูปแบบ …

เรื่องย่อละคร ที่สุดของหัวใจ (2023) You Touched My Heart

เรื่องย่อละคร ที่สุดของหัวใจ (2023) You Touched My Heart

เรื่องราวของนักธุรกิจที่ถูกอดีตคนรักที่กำลังจะแต่งงานทิ้งไป จนกลายเป็นปมแค้น และพัฒนาไปสู่สงครามความรักหลายรูปแบบ