Skip to content

แยม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

หน้ากากนกพิราบ The Mask Singer 4 ถอดหน้ากากแล้ว คือ แยม ฐาปนีย์

ทายให้ตายก็ไม่ถูก ! หน้ากากนกพิราบ The Mask Singer 4 คือ เธอคนนี้

หน้ากากนกพิราบ The Mask Singer 4 สร้างความประหลาดใจให้คนดูและกรรมการเป็นอย่างมาก เมื่อเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา เป็นนักข่าวสาวชื่อดังคนนี้